Registrering för söndagsgudstjänst

Registration for Sunday service

Välkommen att äntligen fira gudstjänst i New Life Alvik igen! För att inte överskrida 50 personer vid varje sammankomst håller vi nu tre gudstjänster varje söndag. Det är viktigt att ni väljer gudstjänsttid och fyller i formuläret enligt anvisningarna. När du har anmält dig kommer du att få en bekräftelse via email info@newlife.nu.

Vid ankomsten till gudstjänsten kommer ni möta värdar med gröna västar som bekräftar att ni är föranmäld och hjälper till med frågor. Ni är mycket varmt välkomna! 

Welcome to worship together in New Life Alvik again! In order not to exceed 50 people at each gathering, we will now have three services on Sundays. It is important that you choose a time of worship and fill out the form according to the instructions. Once you have registered, you will receive a confirmation via email info@newlife.nu .

Upon arrival to the church service, you will meet hosts with green vests who will confirm that you are pre-registered and help out with any questions.

We look forward to seeing you!

Kids Life

Barn mellan 3-13 år är varmt välkomna till vår söndagsskola som pågår under gudstjänsterna. Var vänlig att registrera hur många barn som ni tar med till Kids Life i formuläret när ni anmäler er till gudstjänsten. När ni kommer till kyrkan har vi en separat ingång till Kids Life där vi gör in- och utregistrering. Har du frågor, kontakta Caroline Widell 073-7365122 .

Children ages 3-13 years are very welcome to Kids life, our Sunday school, which takes place during the services. Please register how many children you will bring to Kids Life in the form when you register for the service. When you arrive at church, there is a separate entrance for Kids Life where we register all kids at entry and exit. If you have any questions, please contact Caroline Widell 073-7365122 .